سامانه اتوماسيون تغذيه مركز آموزش عالي رجاء
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
 
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
نام کاربر همان شماره کارت درج شده بر روي کارت دانشجوئي مي باشد و کلمه عبور به صورت پيش فرض عدد 1 مي باشد! توجه:کليه دانشجويان دقت فرمايند مبالغ شارژ براي کارت غذا حداکثر براي يک ترم صورت گيرد.درغير اين صورت شارژبافيمانده (##سوخت خواهد شد.##)
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.229